Úvod

Počátky organizované turistiky lze zařadit do roku 1905, kdy v Bučovicích působil Klub Noha, který pořádal výlety a vycházky do blízkého okolí. Byl zřejmě součástí KČT Brno. O jejich akcích vypovídají kroniky uložené v místním muzeu. V roce 1933 vznikl odbor KČT Bučovice, o jehož činnosti toho moc nevíme. Píše o něm J. Navrátil ve své knize Městečko mých klukovských let. V roce 1956 vznikl odbor turistiky vedený Josefem Korčiánem a Ing. Janem Hykrdou, který svoji činnost ukončil v polovině šedesátých let. V roce 1973 obnovil činnost odbor turistiky vedený Gustou Kratochvílem. Vznikl i Turistický oddíl mládeže Táborník, v jehož čele stanul Jaroslav Mlejnek. Po roce 1989 byl v Bučovicích obnoven odbor KČT. V roce 2003 přijali bučovičtí turisté název KT Noha. V současné době má cca 150 členů. V roce 2023 jsme si připomenuli 90. výročí od založení KČT v Bučovicích a 50. výročí od obnovení činnosti oddílu turistiky TJ Bučovice.

Kontakty

ktnohabucovice@seznam.cz
+420 603 960 061

Web: https://kt-noha-bucovice.webnode.cz/

Předseda: od 24. 2. 2023

Mgr. David Hegedüs 

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky